Valoaaltoja
Yleinen / 9.8.2020

Kaarina Valoaalto Avantgarderobe ja muuta irtaimistoa Tammi, Helsinki/Falun Ruotsi, 2008, 224 sivua Suomalaisessa kirjallisuudessa ei nykyisin ole toista yhtä sanoilla ja sanonnoilla leikittelevää kirjottaa kuin Kaarin Valoaalto. Jo hänen nimensäkin on eräänlainen sanoilla leikittely. Vielä enemmän sitä on nyt käsiteltävän kirjan nimi, joka muodostuu kahdesta osasta, josta näin muodostuu ihan uusi erilainen käsite, joka saa muotonsa lukijan mielessä. Kirjan nimen monitasoisuus käy hyvin ilmi seuraavasti. Avantgarde on suomeksi etuvartio ja garderobe on vaatekaappi. Kun lisäksi avant tarkoittaa eteenpäin ja edellä. Myös sanan toisessa osassa robe tarkoittaa mekkoa ja päällysvaatetta, niin lukijalle on siinä kylliksi pohdittaa, että mistä on oikeastaan kyse. Oikeastaan sekoittaa vielä kirjan nimen toinen osa eli ja muuta irtaimistoa, joka on täydellinen vastakohta kiinteälle omaisuudelle tai omistukselle. Eli voidaan moninaisesti puhtia, että mistä kirjassa on oikein kyse, siis ainakin sen imen perusteella. Vai onko oikeastaan kyse yhtikäs mistään! Kirjan sisältö jakautuu kolmeen päälukuun: Irtaimistoa, Avantgarderobe ja Bagatelle. Nämä kolme päälukua puolestaan jakautuvat lyhempiin sivun, kahden tai kolmen pituisiin kertomuksiin, joilla on asiaa kuvaava nimensä tai sitten ovat aivan ilman nimiotsikkoa. Lienee syytä hiukan valaista kirjan sisältämien valoaaltojen (uusi tämän teoksen kirjoittajan mukaan luotu termi) sisältöä. Joskaan otsikko voi olla täysin väärä tai siiten enemmän kuin oikea, mutta aina…