Klingen päiväkirjasta
Yleinen / 5.11.2020

Matti KlingeMannerheimin unetPäiväkirjastani 2019 – 2020Siltala, Helsinki / Riika, 2020, 182 sivua Professori Klingen Päiväkirjojen osa XXII/22 on edelleenkin mielenkiintoista pohdintaa juuri kirjoitushetken päivänkohtaisista asioista yhdistettynä aina suurempaan kokonaisuuteen, jonka taustalla ovat kirjoittajan laaja tietämys, yleissivistys, ymmärrys ja älyllinen uteliaisuus. Usein ja pääsääntöisesti olen hyvin samaa mieltä professori Klingen kanssa, mutta tässä teoksessa eräässä asiassa näkemyksemme eroavat. Eräässä kohdassa teostaan Klinge kirjoittaa, että Helsingin yliopisto on ainoa kansallinen yliopisto, ei maakunnallinen kuten muut yliopistomme. Itse näen asian, vaikka tutkittua tietoa ei ole ja mutu -menetelmä pelaa, siten että Helsingin yliopiston oppilaista tulee suurempi osa omasta maakunnasta kuin muissa yliopistoissa. Eli Helsingin yliopisto on todella maakunnallinen yliopisto. Sellaiseksi se aikanaan tehtiinkin, sillä Turun yliopisto lopetti toimintansa Kaupungin lähes totaalisen palon jälkeen ja venäläiseen kuvernementtikaupunkiin perustettiin uusi keisarillinen yliopisto. Sinne varastettiin kaikki mitä Turun palosta yliopistolle jäi! Muissa asioissa enemmän kuin mielelläni allekirjoitan sen maailmankuvan, jota professori Klinge esiintuo. Klingelle tyypilliseen, tai ainakin näiden päiväkirjojen tyypilliseen tapaan hän tuo kronologisesti esille mielenkiintoisia ajan tapahtumia, ilmiöitä ja omia ajatuksiaan. Mielenkiintoista ovat hänen kannanottonsa mm. nykyiseen hallitukseen ja sen naisministereihin, jotka ovat enemmistönä. On itsestään selvää, että Klinge älykkäänä ja voimakkaasti ihmisten yhteisvertaisuutta korostaen antaa tunnustuksen hallituksen toimille, jota ovat entistä paremmin tulleet esille…